Velkommen til Ferritslev Friskole

Hvem er vi?

Ferritslev Friskole er gammel traditionsrig Grundtvig-koldsk friskole fra 1859 og dermed en af de ældste i landet.  At vi står på ryggen af generationer af friskolefolk viser sig i det daglige. Fadervor og fortællinger om livet, fællessang og det forpligtende fællesskab er stadig en vigtig del af skolens fundament. Vi fastholder at de boglige og de praktisk-musiske fag vægtes lige højt, da begge ting er vigtige i barnets dannelse.
Vi ønsker at skabe en rød tråd gennem børnenes liv, hvorfor vi også har børnehuset Fuglereden, SFO samt Børnehøjskole.

Skolen ligger på Lundsbjergvej i et lukket vænge tæt på mark og å. Vi har et stort udeområde med en meget velholdt legeplads, god plads til at kravle i træer og bygge huler. Og så er der hængekøjer hvor man kan fordybe sig i en bog.

Vores værdier

Forpligtende fællesskab - fordi vi alle har et ansvar for den enkelte og fællesskabet.

Bred faglighed - fordi vi vægter boglige, kreative og musiske fagligheder lige højt.

Respekt - fordi vi værdsætter en god omgangstone og dannelse samt værner om hinanden, vores skole og omgivelser.

Nærværende - fordi vi ser hinanden og ved den enkelte er en vigtig brik i helheden.

 

Spørgsmål og svar

Det pædagogiske ideal er, at undervisning aldrig må stille sig i vejen for menneskets medfødte nysgerrighed.

Grundtvig
Kontakt os